Uw 1e gebitsprothese/noodgebit

Wanneer u uw tanden neigt te gaan verliezen, omdat ze niet meer te redden zijn, zal u een gebitsprothese nodig hebben. Dit kan zijn een gedeeltelijke of volledige gebitsprothese. Uw eigentanden zullen dan eerst door de tandarts of kaakchirurg verwijderd moeten worden. De tandprotheticus zal u dan doorverwijzen.

De tandarts of kaakchirurg zal hierover beoordelen. En wanneer besloten wordt om uw tanden en kiezen te trekken, zal u weer terug verwezen worden naar de tandprotheticus. Voordat u de tanden en kiezen laat trekken, gaat u eerst bij de tandprotheticus een afdruk laten nemen(happen). En vervolgens kan besloten worden om nogmaals een afdruk te nemen (afhankelijk van het aantal ontbrekende tanden en kiezen).

Hierna zal de beet vastgelegd worden en ook de kleur van de tanden wordt dan bepaald (bij totaal verlies van tanden en kiezen, kan eventueel een lichtere kleur gekozen worden). De tandprotheticus kan met de verzamelde gegevens (afdrukken, beet en kleur) de gebitsprothese vervaardigen. Afhankelijk van het aantal ontbrekende elementen, kan er nog voor een pasfase gekozen worden (denk aan een aanwezig gedeeltelijke prothese/plaatje waarbij eigen voortanden al ontbreken). Vaak kan er niet eerst gepast worden omdat de eigen tanden en kiezen nog aanwezig zijn.

De gebitsprothese is klaar voordat de tanden en kiezen worden getrokken en zal direct in de mond geplaatst worden, als de tanden en kiezen eruit zijn. U loopt dus niet zonder tanden.

De gebitsprothese is op de wonden van de getrokken elementen geplaatst en zal de 1e 24 uur niet uitgenomen mogen worden. Dit zodat het stollen van het bloed/genezen van de wonden ongestoord kan doorgaan. Hierna mag het gebit ’s avonds/’s nachts uitgelaten worden. Ook kunt u nu de mond gaan spoelen met een lauw zoutwater oplossing of een voorgeschreven spoelmiddel.

De kaak zal gaan slinken omdat de tanden en kiezen met hun wortels uit de kaak zijn( functie verlies van het bot). Hierdoor zal de prothese slechter gaan passen en dient aangepast te worden. Het slinken van de kaak zal altijd doorgaan wanneer tanden en kiezen ontbreken, maar de 1e 3 maanden is dit het meest merkbaar. Wanneer na ongeveer 2 weken de hechtingen eruit gaan, kan er een tijdelijk(zacht) vulmiddel in de prothese worden gelegd. Na 3 maanden kan de mondsituatie worden verbeterd. De wonden zijn dan genezen en de kaak zal dan rustiger zijn geworden. De pasvorm kan worden aangepast. De tandprotheticus zal u altijd spoedig van dienst zijn in gevallen van pijn.

Wanneer u pijn heeft door de slechte pasvorm, kunt u natuurlijk bij ons terecht om de prothese te laten aanpassen. Er zal dan plaatselijk randen of plekken worden weggeslepen zodat u weer even verder kan terwijl uw kaken aan het genezen zijn en zij hun uiteindelijke vorm krijgen.